Olet täällä:   Etusivu > Säännöt osallistujalle

Säännöt osallistujalle


SAHK:n Retkeilyajo on vanhojen ajoneuvojen harrastuksen vuosittainen päätapahtuma Suomessa. Se on myös tärkein suhdetoimintatilaisuus, jossa koko harrastus saa myönteistä julkisuutta.
Ajon valvojana toimii SAHK:n nimeämä valvoja. Valvoja tekee ajoista raportin, joka liitetään Retkeilyajoarkistoon. Ajojen järjestämisestä karttunut arkisto on luettavissa SAHK:n Google Drive -sivuilta.

Retkeilyajo on kansallinen kilpailu SAHK:n jäsenkerhojen jäsenille, mutta mukaan voidaan ottaa myös ulkopuolisia, jos ajoneuvot ovat sääntöjen mukaisia. Ulkomaalaisia ajoneuvokuntia voi järjestäjä kutsua tai ottaa mukaan niin halutessaan.
Ajo käsittää ainakin seuraavat osakilpailut:
-ajokilpailu
-asu-ajoneuvokilpailu
-entistämisen laatukilpailu


Ohjeellinen ajon aikataulu:
-perjantaina entistämisen laatukilpailu
-lauantaina ajokilpailu, asu-ajoneuvokilpailu ja iltajuhla
-palkintojenjako ajon päätyttyä tai iltajuhlan yhteydessä


Ajomerkki
SAHK hankkii ja järjestäjä jakaa osanottajille ajomerkin. Laadultaan ensiluokkainen merkki valmistetaan metallista ja sen tulee tyyliltään sopia vanhaan ajoneuvoon kiinnitettäväksi.

Palkinnot
Järjestäjä hankkii ja jakaa palkinnot ajokilpailuluokkiin ja asu-ajoneuvokilpailuluokkiin. Vähimmäisvaatimuksena on, että mikäli kilpailijoita on luokassa 1-5, palkitaan voittaja, kilpailijoita 6-15, palkitaan kaksi parasta ja kilpailijoita 16 tai enemmän, palkitaan vähintään kolme parasta.
Kansallisessa entistämisen laatukilpailussa palkitaan vain ykkösluokan saavuttaneet SAHK:n toimittamalla mitalilla ja kunniakirjalla.


Valitukset
Järjestäjän ja tuomariston päätöksistä voi tehdä kirjallisen valituksen jurylle tapahtuman aikana. Jury käsittelee kaikki ajoa koskevat valitukset.

Ohjeelliset ajokilpailun luokat
ABC    Ennen 1940 valmistetut henkilöautot
DE    1940-1959 valmistetut henkilöautot
F    1960-luku
G    1970-luku
H    1980-luku
N    naiskuljettajat
M    moottoripyörät ja sellaiseksi rekisteröidyt kääpiöautot ja mopot
U    erikois- ja hyötyajoneuvot.
Osallistuvien ajoneuvojen on oltava alkuperäiskuntoisia tai entistettyjä, museoajoneuvoksi tarkastettuja tai muuten vastaavan tasoisia, iältään vähintään 31 vuotta. Ajoneuvoilla tulee olla voimassa oleva liikennevakuutus tai kilpailuvakuutus. Yleisillä teillä noudatetaan liikennesääntöjä, eikä rekisterikilpeä saa peittää ajokyltillä. Jokainen osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan tai ottaa tarvitsemansa vastuuvakuutuksen. Ajoon osallistuviin ajoneuvoihin saa kiinnittää vain SAHK:n ja järjestäjän hyväksymiä mainoksia.
Ajokilpailun paremmuus ratkaistaan järjestäjän laatimien tehtävien perusteella. Tehtävät voivat olla esim. ajotehtäviä, harrastukseen liittyviä kysymyksiä, oman ajoneuvon tuntemiseen liittyviä kysymyksiä tai koko autokuntaa koskevia tehtäviä tai ajoihin sopivia yleisluontoisia kysymyksiä. Tehtävien laadinnassa tulisi ottaa huomioon esim. matkapuhelimen väärinkäyttömahdollisuus.

Asu-ajoneuvokilpailun luokat
-30-lukuisilla ja sitä vanhemmilla ajoneuvoilla kilpailevat
-40- ja 50-lukuisilla ajoneuvoilla kilpailevat
-60-lukuisilla ajoneuvoilla kilpailevat
-70-lukuisilla ja sitä uudemmilla ajoneuvoilla kilpailevat
Paremmuuden ratkaisee tehtävään valittu tuomaristo.

Entistämisen laatukilpailu (kansallinen)
Ei luokkia. Tuomarit arvostelevat ajoneuvot pisteytyslomaketta käyttäen. Kaikki tietyn pistemäärän saavuttaneet palkitaan I-luokan merkillä ja kunniakirjalla. I-luokan saavuttanut ajoneuvo ei voi enää kilpailla entistämisen laatukilpailussa.

Hylkääminen
Kilpailijan suoritus voidaan hylätä sääntöjen rikkomisesta. Hylkäämisen voi aiheuttaa myös nimen puuttuminen tehtävävastauksesta, jolloin ei selviä kenen vastaus on kyseessä.

 

 

Sivu
Valikko
Uutiset

 

 

 

Sivu
Valikko
Uutiset

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Kirjaannu